Wat is de gezonde school?
Een Gezonde School  is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Dit doet de school aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers . Een school is mag zich Gezonde School noemen als het vignet Gezonde School behaald is.
Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren.
In de Gemeente Tynaarlo mogen meerdere basisscholen zichzelf een Gezonde School noemen. Zij hebben het vignet ‘bewegen en sport’ en/of het vignet ‘voeding’ behaald.

Hoe kan mijn school meedoen?
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.
De Gezonde School aanpak betekent planmatig werken en dat er voor elke van de volgende stappen aandacht is:
1. Voorbereiden: maken van een schoolprofiel en het maken van een projectvoorstel.
2. Uitvoeren: integraal werken aan gezondheidsthema's.
3. Evalueren: meten van resultaten en effecten.
4. Succesfactoren: creëren van de juiste voorwaarden, zoals draagvlak en samenwerking.

Kan Sport Tynaarlo ons hiermee helpen?
Als u mee wilt doen met de Gezonde School aanpak kunt u contact opnemen met één van de buurtsportcoaches. Zij kunnen u ondersteunen bij de Gezonde School aanpak. Daarnaast kunnen zij u adviseren voor welk vignet de school het beste kan gaan. In het primair onderwijs zijn er in totaal acht thema’s waar vignetten voor behaald kunnen worden: Voeding, bewegen en sport, roken en alcohol, welbevinden, relaties en seksualiteit, fysieke veiligheid, milieu en natuur, mediawijsheid.
De buurtsportcoaches kunnen u ondersteunen bij de aanpak van het vignet ‘bewegen en sport’ of het vignet ‘voeding’.

 

Facebook