Wat is Positief Opgroeien in de Sport (POD)?
POD Sport staat voor Positief Opgroeien in de Drentse Sportvereniging. Dit is een verdere uitwerking van het programma Positief Opvoeden Drenthe (POD) waarmee de Drentse gemeenten vanaf 2009 werken om te voorkomen dat kinderen in de jeugdzorg terecht komen. Het uitgangspunt is dat kinderen in een veilige, stimulerende omgeving kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. De visie is dat ouders/opvoeders, scholen, buurten, sportverenigingen en andere leefmilieus samen opvoeden waarbij wordt uitgegaan van een positieve opvoedingsaanpak. Het doel is om kinderen en jongeren tot optimale ontwikkeling van hun talenten te laten komen.

In 2015 is deze aanpak vertaald naar een aanpak voor sportverenigingen. Een veilige en positieve omgeving voor kinderen om in op te groeien is niet alleen nodig thuis en op school, maar ook bij de sportverenigingen. In Drenthe wordt de aanpak uitgerold. Hiervoor is een kerngroep opgesteld met professionals uit het werkveld (welzijnsorganisaties, gemeenten, Yorneo, DrentheBeweegt). De aanpak wordt getest door middel van pilots. Drie Drentse gemeenten (Emmen, Midden-Drenthe, Aa en Hunze) zijn hier als eerst mee begonnen en inmiddels zijn alle gemeenten aan de slag met POD Sport. POD Sport is geen concrete aanpak. Het is maatwerk, waarbij wordt aangesloten bij de wensen en behoeften van de sportvereniging. Wilt u meer weten over POD Sport in de gemeente Tynaarlo? Dan kunt u contact opnemen met één van de buurtsportcoaches.

Voor de vereniging heeft POD Sport de volgende voordelen:

Facebook