Welke ondersteuning kan ik als sportvereniging krijgen?
Sportverenigingen kunnen voor ondersteuning terecht bij:
SportDrenthe dat helpt sportverenigingen bij de ontwikkeling van beleid, het werven van vrijwilligers, privatisering en sponsoring. Het verzorgt ook cursussen en voorlichtingsavonden op maat. U kunt als vereniging gratis van deze ondersteuning gebruik maken.
De buurtsportcoaches kunnen sportverenigingen ondersteunen wanneer zij een bepaalde hulpvraag hebben. Dit kunnen vragen bijvoorbeeld problematische groepen/teams en kinderen met een beperking. Advies geven m.b.t. trainersvaardigheden. Ook kan de buurtsportcoach de sportvereniging op weg helpen binnen het netwerk. Bijvoorbeeld naar de jongerenwerker. Daarnaast werken de buurtsportcoaches veel samen met verenigingen waar het gaat om ledenwerving. Denk hierbij aan de inzet van ‘Sportpret’ en de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen bij sporttoernooien en evenementen. Diverse verenigingen krijgen op deze manier veel nieuwe (jeugd)leden binnen.

Wat kan de buurtsportcoach doen voor mijn buurtvereniging?
De buurtsportcoach kan de buurtvereniging ondersteunen bij veel verschillende sport- en beweegactiviteiten in uw buurt. Samen kunt u bespreken waar behoefte aan is binnen uw buurtvereniging. Hierbij kunt u denken aan het gezamenlijk organiseren van de Buitenspeeldag, maar bijvoorbeeld ook het opzetten van een Jeu de boules evenement.
 

Facebook